[Con Gái Gian Thần] – Chương 234

[Con Gái Gian Thần] – Chương 234

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

234. LẬP HẬU VÀ VỀ HƯU

[Nguyên]

TIÊU PHỤC LỄ RƠI NƯỚC MẮT NÓI: “TA KHÔNG NỠ XA TƯỚNG CÔNG LẮM.”

Từ Oánh bất ngờ bị người ta lừa, lập tức nổi trận lôi đình, bị Lý Thần Sách ‘mời’ trở về cung Bảo từ nghỉ ngơi. Đây cũng là một chuyện đại diện trong sự kiện lập hậu – quyền phát ngôn của Hoàng Thái hậu đã bị tước đi. Những chuyện còn lại, do các triều thần đánh giá.

“Trí thức quét rác(*)! Trí thức quét rác rồi!” Sở Xuân tức đến nỗi méo miệng, tay run như bị bệnh Parkinson chỉ vào Lý Thần Sách, “Ông, ông, ông, các người, các người…”

(*) Ý bảo người trí thức không được trọng dụng. Read more

Advertisements