[Con Gái Gian Thần] – Chương 235

[Con Gái Gian Thần] – Chương 235

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

235. CÁI LỢI CỦA VIỆC GẮN KẾT HAI HỌ

[Nguyên]

SỬ BẢO: ‘BAN ÂN QUÁ HẬU.’.

Trình độ cấu tạo đại não của Tiêu Phục Lễ phức tạp hơn xa trình độ trung bình của những đứa trẻ mười ba tuổi khác, đây không phải là loại người vừa nghe nói có thể tự chấp chính mà quên hết tất cả, hơn nữa, cậu còn chưa kết hôn cơ mà! Chẳng qua trước mắt chỉ mới chỉ định Hoàng hậu mà thôi, chưa cử hành hôn lễ, chuyện gì cũng cần Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo vệ hộ giá.

Sau khi nói chuyện với Trịnh Diễm sau, Tiêu Phục Lễ tự đến Trịnh phủ để gặp Trịnh Tĩnh Nghiệp. trong cung bây giờ, tính ra cậu là lớn nhất, ra ngoài không cần phải báo cáo với ai, chỉ cần thông báo một tiếng rồi mang đủ hộ vệ theo là được rồi. không thể nói cảm giác này không thoải mái! Rời khỏi Trịnh gia, có lẽ nên đi gặp cô giáo? Nhân tiện thăm, ờm, Quận thái phu nhân Vinh An? Read more