[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 6

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 6

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 6: BẠN ĐỒNG HÀNH

[Nguyên]

Đoàn tàu bắt đầu từ từ khởi động, không bao lâu sau bắt đầu khởi động, số người đứng trên ga đã ít đi nhiều.

Di động Hạ Hi đã được sạc trở lại, hai phút sau, cuối cùng cũng khởi động lại được.

Màn hình sáng lên, lập tức báo ba tin nhắn Wechat tới.

Một cái là của bố Hạ Hi, dặn cô phải chú ý an toàn.

Hai cái còn lại là của Cù Bắc Thần, một cái bảo tối nay anh cũng đi Aswan, một cái hỏi cô đã tới nơi chưa.

Cù Bắc Thần đứng bên cạnh nhìn cô đã đọc Wechat của mình, dở khóc dở cười. Read more

Advertisements