[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 38

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 38

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 38: SỰ CỐ

[Nguyên]

Hạ Hi và Long Thiếu rất lo, vội vàng chạy tới công trường.

Trên đường đi, Long Thiếu gọi điện cho Cù Bắc Thần mà luôn là Nader bắt máy, ông ta cũng không thể mô tả chi tiết được, chỉ bảo rằng lúc dỡ lều, Cù Bắc Thần bị cột đập trúng đầu. Long Thiếu hỏi mức độ nghiêm trọng thì Nader chỉ nói rằng ông ta cũng không rõ, Cù Bắc Thần đã được Basil đưa tới bệnh viện gần đó rồi. Anh làm rớt di động ở công trường, Nader cũng đang chạy tới bệnh viện.

Long Thiếu lại gọi cho Basil, hỏi địa chỉ rõ ràng, sau đó lập tức bảo tài xế đổi tuyến đường.

“Bị đập vào đầu ư?” Hạ Hi sốt ruột hỏi, “Sao lại có thể như vậy?” Read more