[Bảng xếp hạng Đam Mỹ Quý 1 năm 2016]

[Bảng xếp hạng Đam Mỹ Quý 1 năm 2016]

Bảng xếp hạng Đam Mỹ Quý 1 theo paipai, tính đến 20:44, ngày 19/05/16.

– Số trong dấu ngoặc là số phiếu truyện được nhận.

– Bạn nào biết truyện gì đã được edit/ convert thì giúp mình để lại link cho mình bổ sung nhé 🙂

– Những truyện có trong list nhưng không có văn án trong link riêng, mình đã bổ sung. Mình chỉ làm nhiệm vụ tổng kết, những gì mình có và biết đều đã đưa lên, cảm phiền các bạn tự tìm và đừng hỏi mình raw hay CV.
Read more

Advertisements
[Bảng xếp hạng Ngôn tình Quý 1 năm 2016]

[Bảng xếp hạng Ngôn tình Quý 1 năm 2016]

Bảng xếp hạng Ngôn tình Quý 1/2016 theo paipai, tính đến 02:00, ngày 11/04/16.

– Số trong dấu ngoặc là số phiếu truyện được nhận.

– Bạn nào biết truyện gì đã được edit/ convert thì giúp mình để lại link cho mình bổ sung nhé 🙂

– Những truyện có trong list nhưng không có văn án trong link riêng, mình đã bổ sung. Mình chỉ làm nhiệm vụ tổng kết, những gì mình có và biết đều đã đưa lên, cảm phiền các bạn tự tìm và đừng hỏi mình raw.

P/S: Mình chưa có thời gian làm văn án top các truyện tháng 3, cũng như bxh của đam mỹ mình sẽ bổ sung sau.
Read more

[Bảng xếp hạng Đam mỹ năm 2015]

[Bảng xếp hạng Đam mỹ năm 2015]

Bảng xếp hạng TOP 98 ĐAM MỸ 2015 theo paipai, tính đến 02:00, ngày 03/02/16.

– Số trong dấu ngoặc là số phiếu truyện được nhận.

– Mọi người cần edit muốn lấy tên raw/ tên tác giả của truyện gì thì cmt mình để mình gửi lại.

– Bạn nào biết truyện gì đã được edit/ convert thì giúp mình để lại link cho mình bổ sung nhé 🙂

– Đây là những truyện được các bạn đề cử khá cao, gây ấn tượng mạnh nhất trong năm 2015, mình có đọc qua lời đề cử, đều thấy toàn là những truyện hấp dẫn cả nên mới lập list này. Thậm chí cũng có nhiều truyện không có số vote cao, nhưng đọc sơ nội dung cũng hấp dẫn lắm, tuy nhiên tài sức có hạn, mình chỉ hạn chế trong khoảng 100 truyện có vote cao nhất thôi, khi nào rảnh rỗi (hoặc có thể không =))) mình sẽ bổ sung lý do/ nội dung truyện mà fan đề cử. Read more

[Bảng xếp hạng Ngôn tình năm 2015]

[Bảng xếp hạng Ngôn tình năm 2015]

Bảng xếp hạng 99 Ngôn tình 2015 theo paipai, tính đến 21:00, ngày 02/02/16.

– Số trong dấu ngoặc là số phiếu truyện được nhận.

– Mọi người cần edit muốn lấy tên raw/ tên tác giả của truyện gì thì cmt mình để mình gửi lại.

– Bạn nào biết truyện gì đã được edit/ convert thì giúp mình để lại link cho mình bổ sung nhé 🙂

– Đây là những truyện được các bạn đề cử khá cao, gây ấn tượng mạnh nhất trong năm 2015, mình có đọc qua lời đề cử, đều thấy toàn là những truyện hấp dẫn cả nên mới lập list này. Thậm chí cũng có nhiều truyện không có số vote cao, nhưng đọc sơ nội dung cũng hấp dẫn lắm, tuy nhiên tài sức có hạn, mình chỉ hạn chế trong khoảng 100 truyện có vote cao nhất thôi, khi nào rảnh rỗi (hoặc có thể không =))) mình sẽ bổ sung lý do/ nội dung truyện mà fan đề cử. Read more